AFTER PARTY- PANA LA 50% Reducere si transport gratuit la plata cu cardul!

REGULAMENT TOMBOLA "Aniversare 6 ani Xpert Beauty"

1. ORGANIZATOR

Tombola "Aniversare 6 ani Xpert Beauty" organizată în toate magazinele fizice Xpert Beauty (România) şi pe www.xpertbeauty.ro este concepută şi administrată de către Seelster Beauty Distribution, persoană juridica româna, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4897/12.04.2013, avand CUI: RO31503827.

Tombola se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. LOCUL DE DESFASURARE

Tombola se desfășoară în toate magazinele fizice Xpert Beauty din România si pe www.xpertbeauty.ro in perioada 05-14 septembrie 2023.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Intervalul de desfăşurare a tombolei este 05-14 septembrie 2023.

3.1. La campanie poate participa orice persoana fizica care plaseaza cel putin o comanda pe www.xpertbeauty.ro sau face o achizitie pe baza de bon fiscal in oricare din Magazinele Xpert Beauty Romania incepand cu data de 05.09.2023 si pana in data de 14.09.2023. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs anume sau de un numar limitat de comenzi plasate.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, participantii putand fi doar persoane fizice cu resedinta in Romania.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea;

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1 si 2 ale acestora nu au dreptul sa participe in Campanie.

Câștigătorii vor fi aleși în data de 15 octombrie 2023, prin tragere la sorți online, pe baza de Nume/Data achizitie/Nr. comanda sau Bon fiscal. Castigatorul va fi contactat telefonic sau prin e-mail și va fi afisat pe pagina de Instagram Xpert Beauty.

4. INSCRIEREA IN CONCURS

Pentru a participa la concurs, în funcţie de specificul acestuia, participanţii trebuie:

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa plaseze minim o comanda pe www.xpertbeauty.ro sau sa faca o achizitie in Magazinele Xpert Beauty Romania pe baza cardului de fidelitate in perioada 05.09.2023 - 14.09.2023. Vor participa la tragerea la sorti doar persoanele care au o comanda/achizitie finalizata, livrata si nereturnata. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs anume sau de un numar limitat de comenzi plasate.

4.2. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică din Romania, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

6. PREMII

Premiile Campaniei sunt reprezentate de:

a) 6 x Iphone 14, 128 GB in valoare de 24 000 lei

b) 6 x 600 lei Voucher de cumparaturi pe www.xpertbeauty.ro

7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii + 10 Rezerve vor fi aleși în data de 15 Octombrie 2023, prin tragere la sorți cu ajutorul platformei www.random.org cu ajutorul numarului de comanda/bonului fisacal.

Castigatorii vor fi contactați telefonic sau prin e-mail și vor fi afisati pe pagina de Instagram Xpert Beauty.

Transmiterea premiului se va face prin curier la adresa transmisa de Castigator in termen de 30 de zile de la data afișării pe Pagina de Instagram/ contactarii telefonice/ e-mail.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

In cazul in care persoana declarata castigatoare nu poate fi contactata din motive neimputabile oragnizatorului, cum ar fi, dar fara a se limita la: numar de telefon gresit, adresa de e-mail incorecta, si daca in termen de 15 zile de la momentul afisarii rezultatelor concursului nu contacteaza organizatorul pentru revendicarea premiului sau nu transmite datele de livrare, premiul castigat va fi realocat catre persoana rezerva extrasa urmand acelasi proces de contactare.

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

Validarea Castigatorilor se va face pe baza adresei de e-mail si a urmatoarelor documente:

- un document de identitate valabil, dupa cum urmeaza: carte/buletin de identitate sau pasaport;

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Premiile cu valoare de peste 600 de lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigator va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, numar de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorului şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin prezentul Regulament.

Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală la adresa de mail shop@xpertbeauty.ro

Participanţii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

11. LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.

12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil pe pagina de Facebook & Instagram Xpert Beauty, in magazinele fizice Xpert Beauty, online www.xpertbeauty.ro/regulament-tombola-aniversare-6-ani si la sediul Organizatorului.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

13. FORTA MAJORA

13.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

13.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

13.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.xpertbeauty.ro.

14. ALTE REGLEMENTARI

14.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

14.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

CONDUCEREA UNITATII SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION SRL